10. marts 2019

EU’s Persondataforordning

Fredag den 25.maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning i kraft som en del af den danske lovgivning. Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssigt brug og misbrug.

Disse nye regler har også betydning for vore rejsende. For at kunne sende dig / jer på ferie registrerer vi navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. Disse oplysninger videregives for nogles vedkommende – navn samt behov for fragt eller leje af hjælpemidler – til busselskab og opholdshotel, hvilket vi skal have din / jeres tilladelse til.

På samme måde beder vi også om din / jeres tilladelse til, at foreningen ”Rul og Rejs” må tage og eventuelt offentliggøre fotos fra rejsen, hvorpå du / I optræder. Offentliggørelsen kunne være aktuel på f.eks. vor egen hjemmeside og på Facebook.

Rul og Rejs’ privatlivspolitik:

Indsamling af personoplysninger: Vi får normalt vore oplysninger direkte fra dig / jer.

Opbevaring af nævnte personoplysninger: Vi opbevarer de afgivne oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes.

Samtykke til videregivelse af personoplysninger: Et samtykke kan afgives skriftligt (digitalt eller på papir) på vort tilmeldingsskema til en given tur, således at foreningens dataansvarlige har mulighed for at føre bevis for tilladelse / ikke tilladelse. Ifald man ønsker at trække sit samtykke tilbage, bør det for de personlige oplysningers vedkommende ske inden turens afholdelse, og for fotomateriales vedkommende i løbet af turen eller umiddelbart efter dens afholdelse.

Dine / jeres rettigheder ifølge Persondataforordningen:

  1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af personoplysninger.
  2. Retten til indsigt i egne personoplysninger.
  3. Retten til berigtigelse.
  4. Retten til at få sine personoplysninger slettede.
  5. Retten til begrænsning af behandling.
  6. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
  7. Retten til at gøre indsigelse.
Top